02. Achso, genau! !اها! بالظبط

Kapitel 02 – Achso, genau! – 01 – Video (Deutsch A1|A2)

Kapitel 02 – Achso, genau! – 02 – Erklärung a (Hörersignale)

Kapitel 02 – Achso, genau! – 06 – Übungen (Hörersignale)

Kapitel 02 – Achso, genau! – 03 – Erklärung b (Hörersignal mhm)

Kapitel 02 – Achso, genau! – 04 – Erklärung c (Hörersignal achso)

Kapitel 02 – Achso, genau! – 05 – Erklärung d (Hörersignale genau|stimmt)